Članci

Održana redovna izborna Skupština Hrvatskog epidemiološkog društva i 87. stručno-znanstveni sastanak

U Zagrebu je 24. studenog 2023. godine u Hotelu Antunović održana redovna izborna Skupština Hrvatskog epidemiološkog društva na kojoj je izabrano novo vodstvo društva.

Nakon otvaranja Skupštine i usvajanja dnevnog reda, članove Hrvatskog epidemiološkog društva pozdravila je izaslanica predsjednika Hrvatskog liječničkog zbora prof. Željka Krznarića, dr. Tatjana Nemeth Blažić.

Kako bi Skupština mogla nastaviti svojim radom, izabrano je Radno predsjedništvo sa dr. Ivanom Brkić Biloš kao predsjednicom, te dr. Darijom Petrovčić, dr. Vesnom Grgić, dr. Vanjom Slavić Vrzić i prof. Dinkom Puntarićem kao članovima. S obzirom da je Skupština bila izborna, u Radno predsjedništvo, kao i u Izborno povjerenstvo mogli su biti izabrani samo oni članovi Skupštine koji neće biti birani, pa je tako odlučeno da članovi Radnog predsjedništva ujedno budu i članovi Izbornog povjerenstva.

Predsjednica Radnog predsjedništva nastavila je vođenje Skupštine prema usvojenom dnevnom redu, najprije upoznavanjem članova Skupštine, a onda i predlaganjem usvajanja Poslovnika o radu Skupštine kojim je točno propisan način kandidiranja i izbora predsjednika/ce, prvog i drugog dopredsjednika/ce, tajnika, rizničara i članova Upravnog odbora HED-a. Nakon usvajanja Poslovnika uslijedilo je Izvješće o radu HED-a u periodu 2019. – 2023. godine koje je podnio predsjednik prim. dr. sc. Miroslav Venus, te izvješće o financijskom stanju društva koje je podnio rizničar dr. Nađan Šerić. Nakon kratke rasprave oba izvješća jednoglasno su usvojena. Prema Poslovniku uslijedilo je razrješenje cjelokupnog dosadašnjeg vodstva HED-a, te nakon toga predstavljanje zajedničkog Programa rada kandidata za predsjednika i prvu dopredsjednicu. S obzirom da je na Poslovnikom propisan način pristigla samo jedna kandidatura, prim. dr. sc. Miroslava Venusa za predsjednika društva i doc. prim. dr. sc. Diane Nonović za prvu dopredsjednicu, uslijedilo je predstavljanje Programa rada kandidata za predsjednika i prvu dopredsjednicu za mandatno razdoblje 2023. – 2027. koje je predstavio kandidat za predsjednika Miroslav Venus.

Predsjednica Radnog predsjedništva nakon predstavljanja Programa rada, pozvala je prisutne članove Skupštine da iznesu svoje prijedloge kandidata za članove Upravnog odbora. Ukupno je predloženo jedanaest kandidata, a potrebno je bilo izabrati devet. Napravljeni su izborni listići i podijeljeni svim prisutnim članovima Skupštine koji su pristupili provedbi izbora zaokruživanjem onih kandidata kojima su odlučili dati svoj glas i povjerenje.

Izborno Povjerenstvo je nakon prebrojavanja glasova izvijestilo članove Skupštine o rezultatima izbora, te su tako glasovima svih nazočnih članova Skupštine za novi mandat jednoglasno izabrani prim. dr. sc. Miroslav Venus za predsjednika i doc. prim. dr. sc. Diana Nonković za prvu dopredsjednicu. Glasovanje za članove Upravnog odbora moralo se provesti u dva kruga s obzirom da su za deveto, zadnje ulazno mjesto dva kandidata dobila isti broj glasova. Tako su nakon provedenog konačnog glasovanja u Upravni odbor izabrani prim. Tatjana Nemeth Blažić, izv. prof. dr. sc. Alan Medić, dr. Mato Lakić, dr. Kata Krešić, izv. prof. dr. sc. Vanja Tešić, dr. Ivan Stanić, prim. Mirjana Lana Kosanović Ličina, dr. Višnja Smilović i dr. Nađan Šerić. Uz pozdravne riječi zahvale na izboru od strane novoizabrane dopredsjednice i predsjednika društva, tajnica je pročitala zaključke Skupštine koja je time bila i okončana.

Neposredno po završetku Skupštine održana je odmah i konstituirajuća sjednica Upravnog odbora na kojoj je za drugog dopredsjednika izabran dr. Mato Lakić, a za rizničara dr. Nađan Šerić, dok je predsjednik društva za tajnicu imenovao dr. Ivanu Brkić Biloš.

U drugom dijelu skupa održan je ujedno i 87. stručno-znanstveni sastanak Hrvatskog epidemiološkog društva u kojemu je doc. prim. dr. sc. Radovan Vodopija ispred Referentnog centra za bjesnoću Ministarstva zdravstva održao predavanje pod nazivom „Hospitalizirane osobe u klinikama i bolnicama grada Zagreba radi ugriza životinja u razdoblju od 1995. do 2021. godine“, te sudionike skupa izvijestio o prijedlozima radne skupine u svezi promjena Pravilnika o imunizaciji protiv bjesnoće.

Novo izabrano vodstvo Hrvatskog epidemiološkog društva HLZ-a
Alan Medić, Vanja Tešić, Tatjana Nemeth Blažić, Miroslav Venus (predsjednik), Diana Nonković (prva dopredsjednica), Nađan Šerić (rizničar), Ivana Brkić Biloš (tajnica), Mato Lakić (drugi dopredsjednik), Višnja Smilović, Mirjana Lana Kosanović Ličina, Kata Krešić, Ivan Stanić
 
© Hrvatsko epidemiološko društvo ⇨ Uvjeti korištenja, pravne napomene i upozorenja