Članci

Održan 78. stručni sastanak Hrvatskog epidemiološkog društva

U Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora u Zagrebu, 06. studenog 2015. godine održan je 78. stručni sastanak Hrvatskog epidemiološkog društva.

U prvom dijelu skupa održana je redovna Skupština HED-a koju je otvorio predsjednik društva prim. mr. sc. Miroslav Venus, zahvalivši se članovima na dolasku, kao i gostima koji su svojim dolaskom uveličali Skupštinu. Tako je ispred Hrvatskog društva za javno zdravstvo riječi pozdrava uputio predsjednik HDJZ-a doc. dr. sc. Aleksandar Džakula, te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo doc. dr. sc. Ranko Stevanović.

Nakon izbora radnih tijela Skupštine, vođenje Skupštine preuzela je predsjednica Radnog predsjedništva doc. dr. sc. Vanja Tešić. Prema Dnevnom redu, usvojen je Poslovnik o radu Skupštine stručnog društva HLZ-a, kao i Pravilnik o radu, te je podneseno izvješće o održanom 3. Hrvatskom epidemiološkom kongresu. Predsjednik društva izvijestio je članove Skupštine o prijedlogu Upravnog odbora HED-a za odličja HLZ-a. Tako je za Povelju HLZ-a predložena Kata dr. Krešić iz Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, za odličje Ladislav Rakovac predložen je prof. dr. sc. Dinko Puntarić, a za Začasnog člana prof. dr. sc. Ira Gjenero Margan. Predstavljena je web stranica HED-a koja je profunkcionirala 24. lipnja 2015. godine, na dan kada je prije četrdeset godina osnovano društvo, te je na kraju Skupštine upriličena mala svečanost predstavljanja novih specijalista epidemiologa koji su specijalistički ispit položili u 2014. i 2015. godini, kao i članova HED-a koji su napredovali u zvanjima.

Tako su simbolične poklone dobili Vesna dr. Višekruna Vučina i Mario dr. Šekerija iz HZJZ-a, Lovorka dr. Nemet Strčić iz NZZJZ Rijeka, Branka dr. Medvidović iz NZZJZ Split, te Nikolina dr. Obran iz ZZJZ Bjelovar koji su postali specijalisti epidemiolozi. Uz njih, Pavle dr. Jeličić postao je Sveučilišni magistar menadžmenta u zdravstvu, Vanja dr. Tešić izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a Branko dr. Kolarić izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenoj grani epidemiologija na Katedri za socijalnu medicinu i epidemiologiju MF Sveučilišta u Rijeci.

U drugom dijelu stručnog skupa održan je Okrugli stol na temu „Ekološki incidenti – zakonodavstvo, nadležnosti, postupci i uloga epidemiologa u njihovom rješavanju“. Moderiranje okruglog stola, kao i uvodno izlaganje održao je doc. dr. sc. Krunoslav Capak, subspecijalist zdravstvene ekologije iz Službe za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Nakon njega, svoja izlaganja na navedenu temu iznijeli su Hrvoje Buljan iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Marinko Kozina iz Uprave za unaprjeđenje zdravlja Ministarstva zdravlja, Sektora Županijske sanitarne inspekcije, Odjela za Istočnu Hrvatsku, Ivana Vrhovac Filipović iz Uprave za unaprjeđenje zdravlja Ministarstva zdravlja, Odjela za kemikalije i biocidne pripravke, Josip Sajko iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Zdravko Lovrić iz Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, te Mira Zovko iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. U raspravi su istaknute brojne nedoumice kolega epidemiologa oko postupanja u akcidentalnim stanjima, te je zaključeno da će se oformiti manja radna skupina koja će osmisliti smjernice za postupanje u ekološkim incidentima i koje će biti javno objavljenje, odnosno dostupne.

U trećem dijelu skupa prezentirane su aktualnosti iz struke. Odnosile su se na aktivnosti epidemiološke službe HZJZ/ŽZJZ tijekom izbjegličke krize koje je izložila Goranka dr. Petrović, na prijedlog Dopuna programa cijepljenja koje je izložila Vesna dr. Višekruna Vučina, te na EU projekte Službe za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje je izložila Martina dr. Jelinić.

Na zatvaranju 78. stručnog sastanka HED-a, članovi su informirani da će se slijedeći stručni sastanak održati u prvoj polovini svibnja 2016. godine i da će domaćin biti Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

13.11.2015.

Predsjednik HED-a

Prim. mr. sc. Miroslav Venus

 
© Hrvatsko epidemiološko društvo ⇨ Uvjeti korištenja, pravne napomene i upozorenja